Logo casting memories

Privacyverklaring 
Versie 2022-1

Privacyverklaring Casting Memories
Dit is de privacy verklaring van Casting Memories, een eenmanszaak gevestigd te Skoalekers 33, 8464 PH Sintjohannesga. Casting Memories voert body castings uit naar wens en maakt hier 3dbeelden van in een gewenste kleur.


Inleiding
In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld, waar deze worden opgeslagen en voor welk doel uw gegevens worden gebruikt. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

Heeft u vragen omtrent het gebruik van uw gegevens door Casting Memories? Neemt u dan contact op via: 

Email: [email protected] 
Adres: Skoalekers 33, 8464 PH Sintjohannesga 
Telefoon: 06 – 2159 6031 (Daphne Veldwiesch)
Website: www.castingmemoriers.nl 
KVK nr. 77599616


Doel gegevens en rechtsgronden voor verwerking
Casting Memories gebruikt uw persoonsgegevens: 

1. Om met u te communiceren

2. Om u een factuur te kunnen sturen voor de geleverde diensten en producten

3. Voor marketing doeleinden (uw naam en een foto van het beeld worden enkel gebruikt op social media voor marketing doeleinden indien u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven) 

4. Voor het technisch en functioneel beheer van de website: uw gegevens worden verzameld om de website te verbeteren. Denkt u hierbij aan informatie zoals de duur van uw websitebezoek of de pagina’s die u veel bezoekt. 

Een aantal van deze gegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomsten (contact opnemen en het verwerken van uw contactgegevens voor de facturatie) of zijn wij verplicht te verwerken op basis van de wet. Andere gegevens worden enkel gebruikt met uw toestemming of voor ons gerechtvaardigd belang (zoals het verbeteren van de producten en/of de website).

Uw gegevens worden opgeslagen op goed beveiligde externe servers van onze software leveranciers. Casting Memories zal uw persoonsgegevens verder niet delen met derden, tenzij u daar expliciet toestemming voor geeft. 

Gevolgen van het niet verstrekken van gegevens
Verstrekking (en verwerking) van de hierboven onder 1 en 2 genoemde gegevens is een noodzakelijke voorwaarde om onze dienstverlening aan u mogelijk te maken. Indien u deze gegevens niet verstrekt, kunnen wij u niet, of niet goed, van dienst zijn.


Opslag periode
Casting Memories bewaart uw gegevens zolang deze nodig zijn voor het uitvoeren van activiteiten en zolang de wet dit vereist. Daarna verwijderen wij uw gegevens. 


Beveiliging
Casting Memories zorgt ervoor dat persoonsgegevens voldoende zijn beveiligd. Om verlies en onrechtmatige verwerking te voorkomen, neemt Casting Memories steeds passende technische en organisatorische maatregelen. 


Uw rechten
U heeft het recht om: 

1. Uw gegevens bij ons op te vragen; 

2. Uw gegevens te laten aanpassen als deze niet (meer) kloppen; 

3. Uw gegevens te laten verwijderen. Dit is niet mogelijk wanneer wij uw gegevens nodig hebben om ons werk te kunnen doen of wanneer de wet anders vereist; 

4. Bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens; 

5. Uw toestemming om uw gegevens te gebruiken in te trekken. 

Een verzoek m.b.t. bovenstaande rechten kunt u mailen aan Casting Memories door een e-mail te versturen naar Daphne Veldwiesch via [email protected] of via de contactgegevens genoemd op de 1e pagina. Het streven is om binnen een maand te reageren. Afhankelijk van de complexiteit en het aantal van de verzoeken kan deze termijn met twee maanden worden verlengd.  


Klachten 
Wanneer u een klacht heeft over het product of de werkwijze van Casting Memories, verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Wij zoeken altijd graag naar een passende oplossing. 

Wanneer u vindt dat Casting Memories niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.


Privacy Statement
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele toekomstige wijzigingen worden in deze privacyverklaring gepubliceerd. Wij raden u aan deze van tijd op tijd te raadplegen om hiervan op de hoogte te zijn. 

Deze versie van het privacy statement is van kracht sinds: 19 december 2022.