Logo casting memories

Algemene voorwaarden Casting Memories 

Dit zijn de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op iedereen die een opdracht geeft en/of een aankoop doet bij Casting Memories. Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie op deze pagina.

1. Overeenkomst tot opdracht en koopovereenkomst 
Als u een opdracht geeft aan Casting Memories voor hand/bodycasting, gaat u een overeenkomst tot opdracht (het maken van het beeld) en een koopovereenkomst (het betalen van het beeld) aan.

De betaling dient op de dag dat het beeld wordt opgehaald (in overleg) voldaan te zijn. 
U krijgt hiervoor een betaalverzoek via de e-mail of Whatsapp. Ook mag u het beeld betalen op het tijdstip van afhalen. Kunt u het beeld niet binnen 8 weken na het maken van de mal ophalen, dan verzoeken wij u het totaalbedrag wel binnen die 8 weken te voldoen. Tenzij anders is afgesproken.

2. Product ophalen of verzenden 

Wanneer het product klaar is, ontvangt u van ons een bericht. U kunt het product kosteloos bij ons ophalen in Sintjohannesga. Lukt het u niet om het product op te halen, dan kunt u in overleg een afspraak maken voor persoonlijke bezorging of een overdracht halverwege. Hiervoor zijn wij wel genoodzaakt de reiskosten in rekening te brengen.

3. Annuleringen

Annuleringen zijn voor ons nadelig, aangezien wij het afgesproken tijdstip voor u reserveren en het voor ons onmogelijk is om op korte termijn alsnog een activiteit in te plannen voor een andere klant. Daarom hanteren wij de volgende voorwaarden en kosten voor annuleringen:

• Een annulering dient u via de mail te doen. Een mondelinge annulering is niet geldig. 

• Bij een ‘noshow’ bent u in alle gevallen verplicht alle gemaakte kosten te betalen.

• Mochten wij een nieuwe boeking hebben ontvangen voor de datum die wilt annuleren, dan vervallen de onderstaande voorwaarden en stellen wij de voorwaarden in overleg met u samen.

Verplichte kosten bij annuleringen
Tijdstip annuleringKosten
Tussen 2 maanden en 1 maand voor afspraak10% van de reserveringswaarde 
Tussen 1 maand en 2 weken voor afspraak 25% van de reserveringswaarde 
Tussen 2 weken en 1 week voor afspraak 50% van de reserveringswaarde 
In de week voor afspraak 75% van de reserveringswaarde 
Op de dag van de afspraak 100% van de reserveringswaarde 

In alle andere gevallen beslist de directie over de verdere gevolgen. 

4. Ongepast gedrag 
Casting Memories accepteert geen intimiderend of beledigend gedrag naar haar medewerkers. Een ieder die zich schuldig maakt aan het verstoren van de openbare orde, baldadigheid en/of moedwillige vernieling van eigendommen van CastingMemories, wordt onmiddellijk uit het pand verwijderd. De politie kan hierbij worden ingeschakeld. In geval van verwijdering zal geen restitutie plaatsvinden. Eventuele schade zal te allen tijde worden verhaald op de verantwoordelijk persoon. 

5. Aansprakelijkheid 
Casting Memories houdt zich niet verantwoordelijk voor diefstal en/of beschadiging aan persoonlijke eigendommen. 

6. Schade en diefstal 
Casting Memories behoudt het recht om eventuele schade aan haar eigendommen te verhalen op de veroorzaker daarvan. Bij diefstal zal de politie worden ingeschakeld. 

7. Intellectueel eigendom 

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Casting Memories is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Casting Memories.

8. Disclaimer 
De website www.castingmemories.nl is met de grootst mogelijke zorg gecompileerd. Casting Memories kan informatie, zoals prijzen en beschikbaarheid, elk moment veranderen. We kunnen derhalve niet garanderen, dat alle informatie accuraat en foutloos is, noch kunnen wij verantwoordelijk worden gehouden voor fouten of onnauwkeurigheden in de verstrekte informatie. U dient altijd de verstrekte informatie te controleren voordat u handelt o.b.v. de verstrekte informatie. 

9. Toepasselijk recht en geschillen 
Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.